Artikels en opleidingen

Het Pachtloket schrijft artikels in magazines en online. Ook uw organisatie kan beroep doen op onze juristen voor een artikel of een opleiding over (ver)pachten.

Lees meer
Pachtloket

Wat is een prijzij?

De prijzij dient overeen te stemmen met de waarde van het stro, de mest en de navette bij het einde van de pacht, met als maximum de door de pachter werkelijk gemaakte kosten.

Lees meer
Pachtloket

Paardenhouder beschermd door de Pachtwet?

In de praktijk huren heel wat paardenhouders extra gronden. Kunnen paardenhouders de Pachtwet inroepen bij dergelijke huur?

Lees meer
Pachtloket

Een artikel over pacht in uw magazine? Of een opleiding organiseren?

Uw organisatie geeft een tijdschrift uit en organiseert evenementen? Dan bent u regelmatig op zoek naar interessante onderwerpen. Daar zorgt het Pachtloket voor.

Lees meer
Pachtloket

Stand van zaken Vlaamse pachtwet

Sinds 1 juli 2014 is Vlaanderen volledig bevoegd voor de pachtwet. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de wijzigingen in de wet.

Lees meer
Pachtloket

Erfpacht is in trek

De populariteit van erfpacht neemt toe. Zowel voor beleggingsmaatschappijen, notarissen, makelaars en landbouwers is erfpacht een interessante regeling.

Lees meer
Pachtloket

Is de pachtwetgeving aan een hervorming toe?

De eerste pachtwet dateert al van 1929. Hervormingen kwamen er in 1969 en 1988. Maar de pachtwet voldoet niet meer. Een herziening is nodig.

Lees meer
Pachtloket

Hoe wordt de pachtprijs berekend?

De maximaal toegelaten pachtprijs wordt berekend overeenkomstig de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprijzen.

Lees meer
Pachtloket

Vlaamse pachtprijs steeg met 16 pct tussen 2000 en 2010

In Vlaanderen steeg de pachtprijs tussen 2000 en 2010 met 16 procent.

Lees meer
Pachtloket

Geschreven pachtcontract is belangrijk

VILT maakte artikel over de moeilijkheden die notarissen ondervinden met mondelinge pachtovereenkomsten: 'geschreven pachtovereenkomst zorg minder voor notaris.'

Lees meer
Pachtloket

Ook in Nederland denkt men aan een herziening van de pachtwet

Het Nederlandse pachtsysteem werd enkele jaren geleden al herzien. Een wijziging is nochtans ook hier nodig. Pachters en eigenaars werden bij elkaar gebracht.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x