Vlaamse pachtprijs steeg met 16 pct tussen 2000 en 2010

In Denemarken wordt slechts een derde van het landbouwareaal gepacht. In Nederland gaat het om 41 procent, in Vlaanderen om 65 procent. Dat blijkt uit onderzoek van LEI Wageningen UR in opdracht van ASR Vastgoed. In Frankrijk is het aandeel pachtgrond het hoogst. Van alle landbouwgrond is 76 procent in gebruik via een pachtovereenkomst. Pachtgrond is het duurst in Nederland en Denemarken. In Vlaanderen steeg de pachtprijs tussen 2000 en 2010 met 16 procent.

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat het aandeel gepachte grond in Europa sterk verschilt van land tot land. In Denemarken zijn de meeste boeren eigenaar van het land dat ze bewerken; slechts 31 procent van het landbouwareaal wordt er verpacht. In Vlaanderen gaat het om 65 procent, een lichte daling ten opzichte van 2000, toen het aandeel 67 procent bedroeg. In Frankrijk wordt 76 procent van het landbouwareaal verpacht, in voormalig Oost-Duitsland is dat 75 procent, in voormalig West-Duitsland 53 procent.

Ook de pachtprijzen die boeren betalen, verschillen enorm per land. In Frankrijk lag de pachtprijs in 2010 gemiddeld op 140 euro per hectare, gelijk aan de prijs die toen ook in Oost-Duitsland betaald werd. In West-Duitsland was dat 250 euro per hectare. In Nederland en Denemarken werden in 2010 de hoogste pachtprijzen betaald: 510 euro per hectare. In Vlaanderen steeg de pachtprijs tussen 2000 en 2010 van 210 naar 250 euro, al geven de onderzoekers wel aan dat de informatie gebrekkig is en getallen eerder indicatief zijn. 

De stijging van de gemiddelde pachtprijs tussen 2000 en 2010 loopt uiteen van minder dan 10 procent in Frankrijk en 20 tot 25 procent in Nederland, Vlaanderen en Duitsland tot ruim 50 procent in Denemarken. De verhouding tussen de pachtprijs en de grondprijs is tussen 2000 en 2010 in de meeste landen afgenomen, door de (veel) sterkere stijging van de grondprijs. Het rendement nam vooral af in het voormalige Oost-Duitsland, Denemarken en Frankrijk.

Meer info: 'De pacht in internationaal perspectief'

Origineel artikel op de website van VILT.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x