Hoe wordt de pachtprijs berekend?

De maximaal toegelaten pachtprijs wordt berekend overeenkomstig de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprijzen, gewijzigd bij de wetten van 19 juli 1979, 10 maart 1983 en 7 november 1988. De bepalingen van de wet tot beperking van de pachtprijzen hebben een gebiedend karakter en gelden ongeacht eventuele afwijkende overeenkomsten of bedingen.

Voor de in pacht gegeven gronden en gebouwen stemmen de maximum toegelaten pachtprijzen overeen met hun niet-geïndexeerd kadastraal inkomen vermenigvuldigd met een coëfficiënt, die per landbouwstreek en per provincie vastgesteld wordt door een provinciale pachtprijzencommissie.

De pachtprijzencommissies stellen de pachtprijzencoëfficiënten om de drie jaar vast.

De aldus vastgestelde pachtprijzencoëfficiënten gelden voor de pachten die vervallen in de loop van een periode van drie jaar welke een aanvang neemt de dag van de bekendmaking van deze coëfficiënten in het Belgisch Staatsblad.

De wet voorziet eveneens dat de aldus vastgestelde maximumpachtprijs in bepaalde gevallen kan verhoogd worden:

  • Voor pachtovereenkomsten, opgesteld bij authentieke akte, die voorzien in een eerste gebruiksperiode van achttien jaar, mag de maximaal toegelaten pachtprijs verhoogd worden met 36 pct. voor de gronden en met 18 pct. voor de gebouwen.
    • Wanneer de eerste gebruiksperiode 21 jaar bedraagt, mag de maximum toegelaten pachtprijs verhoogd worden met 42 pct. voor de gronden en met 21 pct. voor de gebouwen.
    • Wanneer de eerste gebruiksperiode 24 jaar bedraagt, mag de maximum toegelaten pachtprijs verhoogd worden met 48 pct. voor gronden en met 24 pct. voor de gebouwen.
    • Wanneer de eerste gebruiksperiode 25 jaar of meer bedraagt, kan de pachtprijs verhoogd worden met 50 pct. voor de gronden en met 25 pct. voor de gebouwen.
    • Na de eerste gebruiksperiode wordt de pachtprijs teruggebracht tot de maximaal toegelaten pachtprijs.
  • Voor  loopbaanpachten mag de maximaal toegelaten pachtprijs verhoogd worden met 50 pct. voor de gronden en met 25 pct. voor de gebouwen.

Origineel artikel via deze website

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x