Vraag & Antwoord

Alles wat u altijd al wilde weten over pachten en verpachten, maar u wist niet aan wie u het moest vragen. Nu alle vragen en antwoorden gebundeld in 1 loket.

Lees meer
Pachtloket

Wat is een bezetting ter bede?

Dit is een contract, door de rechtspraktijk in het leven geroepen.

Lees meer
Pachtloket

Geen antwoord op uw vraag gevonden?

U hebt een prangende pachtvraag maar u hebt het antwoord niet in onze uitgebreide V&A gevonden? Dan stelt u ze gewoon meteen via ons formulier.

Lees meer
Pachtloket

Hoe wordt de pachtprijs berekend?

Pachtprijzen verschillen van regio tot regio. Toch zijn er duidelijke afspraken in verband met de pachtprijzen. In dit artikel leest u er meer over.

Lees meer
Pachtloket

Hoeveel bedragen de pachtprijscoëfficiënten en hoe worden ze bepaald?

De pachtprijscoëfficiënten worden vastgelegd door de Provinciale Pachtprijzencommissies en dit per provincie en per landbouwstreek. U leest er hier meer over.

Lees meer
Pachtloket

Naar ik gehoord heb, komt er een aanpassing aan de pachtwet?

Wat mogen we verwachten nu de pachtwet geregionaliseerd is? En wanneer?

Lees meer
Pachtloket

Zijn er ook situaties waarin de pachter geen voorkooprecht heeft?

In normale omstandigheden heeft de pachter altijd voorkooprecht. Er zijn echter een paar uitzonderingen.

Lees meer
Pachtloket

Wanneer is er eigenlijk sprake van pacht?

Er zijn vier voorwaarden nodig om van een pachtovereenkomst te kunnen spreken.

Lees meer
Pachtloket

Welk soort pacht is fiscaal interessant voor de verpachter?

De pachtprijs die de verpachter ontvangt is een onroerend inkomen. De fiscus stelt dat het netto-inkomen bij pacht gelijk is aan het kadastraal inkomen.

Lees meer
Pachtloket

Wat is prijzij?

Ik verpacht grond maar de pacht loopt ten einde. De pachter laat me weten dat ik hem prijzij verschuldigd ben. Wat is dat?

Lees meer
Pachtloket

Geen geld vragen voor mijn grond, sluit de pachtwet uit?

Een deel van mijn gronden wordt bewerkt door derden. Ik vraag er geen geld voor want dan krijg ik mijn gronden nooit meer vrij, klopt dat?

Lees meer
Pachtloket

Mijn pachter heeft mijn grond verpacht aan iemand anders, mag dit

Geeft een pachter het pachtgoed geheel of gedeeltelijk in huur aan een derde, dan spreken we van onderpacht. De pachtwet verbiedt om een onderpacht af te sluiten.

Lees meer
Pachtloket

Verpachte grond zelf in gebruik nemen als landbouwer, kan dat?

Ik ben landbouwer en heb grond verpacht aan een andere landbouwer. Ik wil die nu zelf gaan gebruiken. Wat moet ik juist doen?

Lees meer
Pachtloket

Onze gemeente heeft wat gronden verpacht. Kunnen we verkopen?

Onze gemeente heeft wat gronden verpacht aan landbouwers. We willen nu een aantal van die gronden verkopen. Moeten we de pacht van de landbouwers opzeggen ?

Lees meer
Pachtloket

Gronden die ik verpacht, zitten niet in mijn verzamelaanvraag?

Dat klopt. Het is de pachter die ze moet aangeven in zijn verzamelaanvraag.

Lees meer
Pachtloket

Ook particulieren vallen onder de pachtwet. Klopt dat?

Als ik mijn grond verpacht aan een particulier, dan krijg ik die grond nooit meer vrij, zegt men mij? Is dat zo?

Lees meer
Pachtloket

Ik wil de landbouwer jaarlijks kunnen opzeggen. Kan dat?

Ik wil in de geschreven overeenkomst duidelijk vermelden dat de pachter het land mag gebruiken tot hij opgezegd wordt. Met andere woorden, hij kan jaarlijks opgezegd worden. Kan dit?

Lees meer
Pachtloket

Mijn gronden zijn verpacht maar ik wil ze nu verkopen. Kan dat wel?

Krijg ik verpachte gronden wel verkocht? Of moet ik de pacht van de landbouwers eerst opzeggen en de grond vrij maken?

Lees meer
Pachtloket

Is een landbouwnummer voldoende om te kunnen pachten?

Neen, een landbouwnummer is niet voldoende. Er zijn een aantal criteria waaraan u moet voldoen om van de pachtwet te kunnen genieten.

Lees meer
Pachtloket

Welke pachtwijze is voor mij de beste?

De pachtwijze die u kiest moet goed afgestemd zijn op uw activiteiten als landbouwer. Die keuze moet dus goed doordacht zijn.

Lees meer
Pachtloket

Kan ik als particulier grond pachten?

Als particulier kan u grond huren maar niet pachten. Om te kunnen genieten van de pachtwet, moet u de grond hoofdzakelijk gebruiken voor uw landbouwbedrijf.

Lees meer
Pachtloket

Wat is de maximum pachttermijn die ik kan afsluiten?

De pachtwet voorziet een maximum termijn van 99 jaar. Overeenkomsten die langer duren dan 99 jaar zijn eeuwigdurende overeenkomsten en zijn niet toegelaten.

Lees meer
Pachtloket

Wat is de minimum pachttermijn die ik kan afsluiten?

Een pachtovereenkomst wordt altijd voor minstens negen jaar afgesloten. Wordt er geen geldige pacht opzeg gegeven, dan volgt automatisch verlenging met 9 jaar.

Lees meer
Pachtloket

Ik ben paardenhouder, kan ik grond pachten?

De pachtwet is enkel van toepassing wanneer u landbouwer bent en de gronden hoofdzakelijk voor uw landbouwactiviteiten gebruikt. Sportpaarden horen er niet bij.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x