Paardenhouder beschermd door de Pachtwet?

In de praktijk stelt men vast dat heel wat paardenhouders extra gronden huren.  Meestal wordt er bij dergelijke verhuringen geen schriftelijke overeenkomst opgesteld, hetgeen op zich niet echt een probleem is, tot wanneer er tussen de betrokken partijen strubbelingen komen.  Maar gaat het dan om een 'pacht' of een gewone huur van een onroerend goed?  Kunnen paardenhouders de toepassing van de Pachtwet inroepen?  En wat met de te betalen huurprijs?

 

Huur of Pacht?

Iedereen weet wellicht dat indien men onder toepassing van de Pachtwet valt, men als pachter (huurder) beter beschermd kan zijn.  De Pachtwet voorziet een aantal beschermingen die ten goede komen van de pachter en waar het voor de eigenaar moeilijk of zelfs bijna onmogelijk is om van af te wijken.

Meestal wordt een paardenhouder niet gezien als professionele landbouwer.  Het kweken, stallen, opfokken van paarden wordt niet aanzien als een landbouwexploitatie, tenzij deze paarden nuttig zouden zijn voor de landbouw of gebruikt worden voor vleesproductie.  Heel uitzonderlijk dus. 

Dit wil zeggen dat een paardenhouder normaliter niet onder de Pachtwet valt.   De paardenliefhebber en paardenhouder vallen wel onder de regels van de 'huur van onroerende goederen'.  Dit zorgt ervoor dat een dergelijke huur zowel schriftelijk als mondeling kan tot stand gebracht worden, wat concreet betekent dat het niet verplicht is om de overeenkomst schriftelijk af te sluiten om geldig te zijn. Dit is evenwel aan te raden om latere problemen te voorkomen. 

 

Huurprijs

Partijen zijn volledig vrij om een huurprijs af te spreken, er zijn dus geen wettelijke maximum of minimum prijzen waaraan de eigenaar zich dient te houden. 

 

Tips voor een goede huurovereenkomst

De huurder en verhuurder kunnen alles die van belang kan zijn, schriftelijk vastleggen.  Volgende zaken kunnen bijvoorbeeld opgenomen worden in de huurovereenkomst:

  • Een regeling over de huurprijs, wanneer deze betaald zal worden, wat er gebeurt wanneer er niet betaald wordt;
  •  Het tijdelijk gebruiken van weides in de zomer;
  •  Wie de kosten betaalt bij schade aangericht door dieren;
  •  De duur van de overeenkomst, opzeggingsmogelijkheden;
  •  Schadevergoeding bij contractbreuk;
  •  Wie de kosten betaald van het onderhoud van de omheining, enzovoort

 

We kunnen dus besluiten dat een paardenhouder alleen kan beschermd worden door de Pachtwet indien hij zelf ook naast zijn praktijk nog een landbouwbedrijf uitbaat en de gehuurde gronden gebruikt worden binnen dit landbouwbedrijf. 

Zorg voor een schriftelijke huurovereenkomst en maak zoveel mogelijk afspraken vooraf.  Beter voorkomen dan genezen!  

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x