Welk soort pacht is fiscaal interessant voor de verpachter?

De pachtprijs die de verpachter ontvangt is een onroerend inkomen.  De fiscus stelt dat het netto-inkomen bij pacht gelijk is aan het kadastraal inkomen.  Dit is een uitzondering op het principe dat er bij verhuring voor professionele doeleinden een verhoogd netto-inkomen in aanmerking wordt genomen.  Om dit fiscaal gunstregime te genieten, dient de eigenaar te verhuren volgens de pachtwetgeving.  Dat impliceert dat de maximumpachtprijzen moeten worden gerespecteerd.  Gebeurt dat niet, dan wordt de verpachter op de netto-huurprijs belast.

Opgelet: er moet nog wel onroerende voorheffing worden betaald. 

Extra fiscale stimulans voor de verpachter om loopbaanpacht of “lange pacht” af te sluiten

In geval van loopbaanpacht of lange pacht - dit is minimaal voor 18 jaar - is het netto-inkomen van de betreffende onroerende goederen voor de verhuurder vrijgesteld.  De pachtovereenkomst moet dan wel notarieel vastgelegd zijn.  Het voordeel geldt voor lange pachten enkel wanneer het gaat om de verpachting van grond, niet van gebouwen.  Loopbaanpacht mag zowel op grond als op gebouwen betrekking hebben. 

Het fiscale voordeel houdt in dat de onroerende voorheffing bevrijdend is.  Noch het KI, noch de huuropbrengsten moeten worden aangegeven. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x