Verpachte grond zelf in gebruik nemen als landbouwer, kan dat?

U kunt als verpachter bij het verstrijken van elke pachtperiode pachtopzeg geven om het pachtgoed zelf geheel of gedeeltelijk uit te baten of om de uitbating geheel of gedeeltelijk over te dragen aan naaste familieleden. 

Meestal is dat na een lopende periode van negen jaar, maar als de eerste pachtperiode langer duurt (bijvoorbeeld 18 jaar) of als het een lange pacht betreft (minstens 27 jaar), kan de opzeg pas na het verstrijken van die duur uitwerking hebben. De pachter is er dus zeker van dat hij het pachtgoed kan blijven gebruiken tot het einde van de lopende pachtperiode waarin de opzeg gegeven werd. 

Als de verpachter opzeg geeft voor eigen gebruik dan moet hij het wel ten minste negen jaar zelf uitbaten als landbouwbedrijf. 

Zodra de pacht in zijn derde periode loopt (meestal na 18 jaar), kan de verpachter een einde maken aan de lopende pacht zonder het verloop van de negenjarige periode af te wachten. Let op, dit is enkel wanneer de opzeg betrekking heeft op het geheel van het pachtgoed en gegeven wordt voor eigen uitbating of door zijn naaste familieleden. 

Bij lange pachten (dus minstens 27 jaar), kan de verpachter voor eigen gebruik (of naaste familieleden) opzeg doen mits het respecteren van een opzeggingstermijn van minstens 3 jaar en maximum 4 jaar.

In geval van een loopbaanpacht, kan de verpachter op ieder ogenblik een einde maken aan de lopende pacht.  

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x