Geen geld vragen voor mijn grond, sluit de pachtwet uit?

De pachtovereenkomst heeft een bezwarend karakter, dat wil zeggen dat de beide partijen zich tot iets moeten verbinden:

  • de verpachter tot tijdelijke genotsafstand
  • de pachter tot het betalen van een prijs

Als het bezwarend karakter bij één van de partijen wegvalt, is er geen pacht. Dit is dus het geval als er geen prijs betaald wordt. Opgelet, de prijs moet niet noodzakelijk in geld betaald worden. Men kan bijvoorbeeld overeen komen de pachter werkprestaties levert of dat hij een deel van de opbrengst aan de verpachter geeft.

Als een landbouwer een terrein bezet zonder daarvoor te betalen, in geld, in prestaties of in natura, dan is er geen huurovereenkomst en is de pachtwet niet toepasselijk.   

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x