Is een landbouwnummer voldoende om te kunnen pachten?

Neen, een landbouwnummer is niet voldoende. Er zijn een aantal criteria waaraan u moet voldoen om van de pachtwet te kunnen genieten:

  • U moet de landbouwactiviteit beroepsmatig uitoefenen
  • U moet tot doel hebben om winst te maken
  • De opbrengst moet hoofdzakelijk bestemd zijn voor de verkoop
  • Het moet gaan om een onroerend goed dat bestemd is voor de uitoefening van een landbouwactiviteit

Sommige verhuringen vallen nooit onder de pachtwet. Enkele voorbeelden: een varkensvetmesterij, de fruitopbrengst van hoogstammige boomgaarden, …

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x