Cultuurcontracten

Cultuurcontracten

De mogelijkheid bestaat om cultuurcontracten af te sluiten, zonder het gevaar te moeten vrezen dat dit contract onder de toepassing van de Pachtwet valt.  Een cultuurcontract is een overeenkomst van een duur van minder dan 1 jaar, waarbij de exploitant van gronden, na de voorbereidings- en bemestingswerken te hebben uitgevoerd, het genot daarvan voor een bepaalde teelt aan een derde afstaat tegen betaling. 

Dergelijk contract kan bijvoorbeeld gebruikt worden als de exploitatie van een bedrijf gedurende een bepaalde periode onmogelijk geworden is omwille van leeftijd, moeilijkheid om een nieuwe pachter te vinden, minderjarigheid van de erfgenamen van de exploitant, problemen met een onverdeeldheid, het feit dat de toekomstige exploitant zijn studie nog niet afgerond heeft,…

Een cultuurcontract is niet hetzelfde als een seizoenspacht!  Deze laatste is een gewone pachtovereenkomst waarvan de duur beperkt is tot één seizoen en waarbij de seizoenspachter alle bewerkingen, ook de voorbereidings- en bemesting uitvoert.  Op dergelijk contract zijn alle bepalingen van de Pachtwet, ook degene over de duur van toepassing. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x